8. luokka

  • Kouluista järjestetään 1-5 päivän TET-jakso. TET-jaksolla vói tutustua myös oppilaan valitsemaan toisen asteen oppilaitokseen.
  • Raahen toisen asteen opojen tunnit 8. luokkien oppilaille. Tarkoituksena herätellä ajatuksia jatko-opintoihin.