14.5.2018

Jälkiohjaustiedote 9.-luokkalaisille ja huoltajille

 

Hyvät 9.-luokkalaiset ja huoltajat

Lukuvuosi on lopuillaan, joten on aika tiedottaa yhteisvalinnan tuloksiin ja jälkiohjaukseen liittyvistä asioista.

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan torstaina 14.6.2018. Alle on koottu ohjeita, kuinka tulosten julkistettua toimitaan.

  • Sekä lukiot että ammatilliset oppilaitokset ilmoittavat opiskelijoiksi hyväksytyille valinnasta kirjeitse. Lisäksi, jos oppilas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa yhteishakulomakkeessa, opetushallitus lähettää myös sähköisen tuloskirjeen hakijan sähköpostiin.
  • Varasijoille jääneille hakijoille lähetetään jälkiohjauskirje, jossa on tieto varasijasta ja omista pisteistä. Varasijalle jääneen on vain odotettava mahdollista opiskelupaikan vapautumista. Jos saa opiskelupaikan alemmilta hakutoivesijoilta, se kannattaa ottaa vastaan ehdollisena. Kun otat vastaan opiskelupaikan ehdollisena, jäät vielä jonottamaan mahdollisesti vapautuvaa ylemmän hakutoiveen opiskelupaikkaa.
  • Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on toimitettava oppilaitokseen hyväksymiskirjeen ohjeiden mukaisesti (kirjallisesti tai sähköisesti), kuitenkin viimeistään 28.6.2018. Jos paikan vastaanottoilmoitusta ei ole tehty asianmukaisesti, opiskelupaikka annetaan varasijalla olevalle hakijalle.
  • Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku on 22.5.-24.7.2018 Opintopolussa (opintopolku.fi). Haussa on mukana VALMA-koulutus (ammatillseen koulutukseen valmentava koulutus), kymppiluokat ja lukioon valmistava koulutus, LUVA (maahanmuuttajille ja vieraskielisille).
  • VALMA-opinnot tarjoavat mahdollisuuden ammatinvalinnan pohtimiseen, päättötodistuksen arvosanojen korotukseen (muutama oppiaine) sekä opiskelu- ja elämänhallintataitojen vahvistamiseen. Lähin VALMA-koulutus on Raahen ammattiopistolla.
  • Lähimmät kymppiluokat ovat Kalajoen kristillisessä opistossa ja Raudaskylän kristillisessä opistossa.
  • Yhteishaun jälkeen vapaita opiskelupaikkoja voi hakea ympäri vuoden jatkuvan haun kautta. Vapaista opiskelupaikoista ja jatkuvasta hausta saa lisätietoja suoraan oppilaitoksista ja opintopolusta (www.opintopolku.fi). Oma aktiivisuus ja suorat yhteydenotot oppilaitoksiin kannattavat, jos ei ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.
  • Peruskoulun päättötodistus pitää säilyttää tallessa. Todistus täytyy näyttää mm. syksyllä opintojen alettua jatko-opiskelupaikassa ja tulevissa työpaikoissa.
  • Peruskoulujen opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa yhteishaun tulosten julkistamisen aikaan. Jos haluat neuvotella jatko-opintoasioista, ota yhteyttä oman koulusi opinto-ohjaajaan.
  • Nuorisolain 7 c § mukaan opetuksen järjestäjän on luovutettava tiedot etsivää nuorisotyötä varten perusopetuksen päättäneestä nuoresta, joka ei ole sijoittunut perusopetuksen jälkeisiin opintoihin.