TET:n tavoitteet

Työelämään tutustumisen tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa aloista, ammateista ja työelämän pelisäännöistä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Omakohtaiset kokemukset työelämästä toimivat omien koulutus- ja ammatinvalinnan perustana. Työelämään tutustumisen yhteydessä oppilas arvioi hankkimaansa tietoa ja kokemuksia. Tutustumisjaksolta laaditaan raportti opon ohjeiden mukaan.