Miten yhteishaku pelaa?

Yhteishaku järjestetään keväisin:

 • Kevään yhteishaussa (helmi-maaliskuussa) haetaan ammatilliseen perustutkintoon ja lukiokoulutukseen
 • Syksyllä yksittäiset oppilaitokset voivat järjestää oppilaitoskohtaisia hakuja
 • Yhteisvalinnassa voit hakea viiteen haluamaasi vaihtoehtoon
 • Merkitse hakutoiveet siinä järjestyksessä, kun haluat tulla niihin valituksi. Mieti todella tarkkaan hakutoiveiden järjestys, sillä hakuajan jälkeen et voi muuttaa järjestystä
 • Haku tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi
 • Joillekin aloille järjestetään pääsy-, soveltuvuus- ja kielikokeita. Valintakokeisiin osallistujille lähetetään kutsukirje


Harkintaan perustuva valinta

 • Koulutuksen järjestäjä voi erityisen syyn perusteella ottaa enintään 30 % kuhunkin ammatillisen peruskoulutuksen valintayksikköön otettavista opiskelijoista valinta­pistemääristä riippumatta.
 • Tällaisia opiskelijan henkilöön liittyviä erityisiä syitä voivat olla esimerkiksi:
  • oppimisvaikeudet
  • sosiaaliset syyt

   Jos sinulla on jokin erityinen syy ja haet harkintaan perustuvassa valinnassa, merkitse perustelut. Lähetä kopio hakemuksestasi sekä liitteet joihin vetoat (todistukset ja lausunnot) oppilaitokseen.