Opiskelu yläluokilla

Siirtyminen yläluokille tuo useita muutoksia opiskeluun. Paitsi että tuttu koulurakennus saattaa vaihtua toiseen, myös opettajajärjestelmä on jatkossa toisenlainen. Luokanopettajan sijaan päävastuun luokan päivittäisten rutiinien sujumisesta ottaa luokanvalvoja, ja lähes jokaista oppiainetta opettaa eri aineenopettaja. Myös luokkahuone vaihtuu päivän aikana useaan kertaan, mikä tuo toki vaihtelua koulupäivään, mutta myös vastuuta opiskelijalle itselleen. Seitsemännen luokan kevätlukukaudella oppilas pääsee vaikuttamaan opiskeluunsa yhä enemmän, sillä silloin valitaan valinnaisaineita kahdeksannelle ja yhdeksännelle luokalle.