Keneen voin ottaa yhteyttä?

Kannattaa aina olla yhteydessä kouluun, jos on jotain kysyttävää nuoren koulunkäyntiin liittyen. Ensisijaisesti voi olla yhteydessä oppilaan luokanvalvojaan. Hän on henkilö, joka seuraa muun muassa oppilaan poissaoloja. Aineenopettajaan voi olla yhteydessä silloin, jos on jotain kysyttävää tietystä oppiaineesta. Jos ilmenee jotain kysyttävää nuoren koulunkäynnistä tai jatko-opintoasioista, silloin kannattaa olla yhteydessä koulun opinto-ohjaajaan. Jos nuorella on oppimisvaikeuksia  ja haluaa jutella niistä, silloin voi olla yhteydessä koulun erityisopettajaan. Koulussa on yleensä aina koulukuraattori ja häneen voi olla yhteydessä silloin, jos koulunkäynnissä, vapaa-ajalla tai kaverisuhteissa on huolia tai kysymyksiä. Terveydenhoitajaan voi olla yhteydessä silloin, jos nuoren terveydestä on kysyttävää.

Koulujen yhteystiedot löytyy tämän sivun linkeistä.