Miten tuen lastani opintopolun eri vaiheissa? 

 

 

Vanhemman tärkeä tehtävä on tukea nuoren koulunkäyntiä ohjaamalla nuorta ottamaan itse vastuuta opiskelustaan. Usein yläkouluikäinen nuori tarvitsee kuitenkin vielä vahvaa vanhemman huolenpitoa. Vanhemman ensisijainen tehtävä on varmistua siitä, että nuori käy säännöllisesti koulua huolehtien omista tehtävistään, velvollisuuksistaan ja varusteistaan. Elämän perusasioista, kuten riittävästä unesta, ruuasta ja liikunnasta huolehtiminen on koko perheen yhteinen asia. Nuoren kannalta on tärkeää, että vanhempi on kiinnostunut hänen koulunkäynnistään. Läksyissä tai kokeisiin valmistautumisessa auttaminen on samalla myös nuoren kanssa yhdessä vietettyä aikaa, mikä jo sinällään on arvosta. Nuoren koulunkäynnin kannalta on tärkeää myös vanhempien yhteydenpito koulun kanssa.