Mitä oppilaanohjaus on?

Oppilaanohjaus tukee nuoren kasvua ja kehitystä. Oppilaanohjauksesta saamiensa tietojen ja taitojen avulla nuori pystyy tekemään opiskelua, koulutusta, arkielämää ja elämänuraa koskevia ratkaisuja huoltajien ja oppilaanohjaajan tuella. Erityisesti oppilaanohjauksen kannalta tärkeitä vaiheita nuoren opintopolussa ovat nivelvaiheet, joiden sujuvuutta oppilaanohjauksella pyritään varmistamaan.

Oppilaanohjaukseen kuuluu luokkamuotoinen ohjaus, henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, TET eli työelämään tutustuminen -jaksot sekä vierailut oppilaitoksiin, yrityksiin sekä muille yhteistyötahoille. Oppilaanohjauksessa nuori saa tietoa erityisesti jatko-opintomahdollisuuksista ja hakeutumisesta jatko-opintoihin, eri ammattialoista, työelämästä sekä kehittää omaa itsetuntemustaan ja opiskelutaitojaan.