Mitä valitsisin valinnaisaineeksi?

Seiskalla valitset koulun opetussuunnitelman mukaisesti kaksi vuotta kestäviä pitkiä valinnaisaineita ja/tai yhden lukukauden kestäviä lyhytkursseja. Jokaista valinnaisainetta on kaksi tuntia viikossa. Pitkät valinnaisaineet arvioidaan numerolla. Lyhytkurssit arvioidaan hyväksytty/hylätty. Päättötodistuksessa nämä valinnat näkyvät ja vaikuttavat jatko-opintoihin pääsyyn. Kun valitset valinnaisaineita, on hyvä ottaa huomioon kiinnostuksesi, koulumenestyksesi, ja onko aineesta hyötyä peruskoulun jälkeisissä opinnoissa. Muista, että valinnaisainevalinnan myötä harjoittelet omien valintojen tekemistä.

 

Linkkivinkit

Valinnaisaineiden valinnassa huomioitavia seikkoja:

 • 7. luokalla päättyvät musiikin, kuvataiteen, kotitalouden ja käsityön opiskelu, jos et ota niitä valinnaisaineiksi. Toisin sanoen aineen arvosana siirtyy sellaisenaan päättötodistukseen.
 • Hyötyä yläkoulun aikaisiin opintoihin: kertaavilla ja vahvistavilla kursseilla voit parantaa osaamistasi perusasioissa.
 • Lisäkursseilla saat sellaisia tietoja ja taitoja, jotka syventävät oppitunneilla jo opittua tai, joita ei oppitunneilla käsitellä.
 • Hyötyä jatko-opintoihin:
  • Mikään valinta ei ole esteenä tai rajoitteena jatko-opintoihin pääsylle.
  • Joistakin valinnoista saat lisäpisteitä lukioiden erikoislinjoille hakiessasi.
  • Pitkien valinnaisaineiden arvosanat vaikuttavat jatko-opintoihin pääsyyn.
 • Valintojen avulla voit testata kiinnostustasi tai vahvistaa taitojasi tietyn alan koulutukseen.
 • Voit syventää harrastuksiasi valinnaisaineen kautta.
 • Koulumenestys kannattaa huomioida erityisesti uusia kieliä valitessasi, mutta muissakin aineissa siten, että valinnan avulla sinun olisi mahdollista parantaa keskiarvoasi.