Open linkit

  • Taloudellinen tiedotustoimisto -vinkkejä yritysyhteistyöhön, ammattivideoita..
  • Opetin - Opettajien ja yritysten kohtaamisen foorumi: hyviä käytäntöjä ja malleja yritysyhteistyöhön, tehtäviä ja matriaaleja eri aineiden opetukseen, jne.
  • MyTech - Tietoa ammatinvalinnan tueksi teknologiateollisuuden alalta
  • Yrityskylä - Käytännönläheinen oppimisympäristö alakoululaisille ja yläkoululaisille työelämään, yhteiskuntaan, talouteen ja yrityksiin liittyen
  • Talousosaaminen - Työkaluja taloustaidon opetukseen eskareista yläkoululaisiin
  • Control your money - Vinkkejä taloustaidon opettamiseen 4.-8.-luokkalaisille
  • Edu.fi - Opettajan verkkopalvelu
  • Nuorten akatemia - enemmän iloa koulupäivään. Materiaaleja opettajalle