Ohjauksen materiaalia alakoulun opettajalle

Alakoulun ohjauskäsikirja on tarkoitettu tukimateriaaliksi 1.-6. –luokkien opetukseen. Materiaalissa on 6 eri teemaa, joista osan sisältöjä on suunnattu erityisesti alkuopetukseen ja osa 3.-6. –vuosiluokkien käyttöön. Teemoina ovat oppimaan ohjaaminen, luokkahenki ja ryhmäytyminen, mediakasvatus, kouluyhteisöön perehdyttäminen, hyvät tavat sekä itsensä tunteminen. Materiaali on koottu eri lähteistä (opettajan oppaat, muu kirjallisuus, eri järjestöjen materiaalit sekä internet). Lähde on yleensä merkitty heti harjoituksen jälkeen, jolloin opettaja voi halutessaan etsiä ko. lähteestä lisää tietoa tai ideoita aiheeseen.

Materiaalikansion kokoaminen on ollut osa Raahen seudun oppilaanohjauksen kehittämistoimintaa.

 

ohjauksen materiaalia alaluokille