Materiaalia yläluokkien luokanohjaajalle / -valvojalle

Oheissessa linkissä on materiaalia yläluokkien luokanohjaajalle / -valvojalle. Materiaalia on koottu aihealueittain. Eri aihepiireistä on valmiita tuntisuunnitelmia, tehtäviä ja käsittelyvinkkejä oppilaiden kanssa toimimiseen sekä materiaalien alkuperäislähteet.

Materiaalin kokoaminen on ollut osa Raahen seudun oppilaanohjauksen kehittämistoimintaa. Materiaalikansion on koonnut eri lähteistä aineenopettajista ja opinto-ohjaajasta koostunut työryhmä.

Materiaalikansio koostuu seuraavista aihepiireistä: ryhmäytyminen, opiskelutaidot, turvallisuus, suvaitsevaisuus ja erilaisuuden hyväksyminen, luokkahenki, vastuullinen nuori, nettikäyttäytyminen, hyvät tavat, lukuvuoden yhteenveto.

vinkkejä luokanohjaajalle