TET-jakson pelisääntöjä

  • Saavu työpaikalle ajoissa.
  • Työpäivän pituus on 6 tuntia sisältäen ruokatauon. Jos työpaikalla ei voi ruokailla, ruokailu järjestetään yleensä omalla koululla tai TET-paikkaa lähellä olevalla koululla.
  • Pukeudu asiallisesti ja työn vaatimalla tavalla.
  • Ole myönteinen, aktiivinen ja oma-aloitteinen – kysy rohkeasti.
  • Pidä silmäsi ja korvasi avoinna. Kysele TET-paikkasi ammatteihin liittyvistä asioista.
  • Noudata tarkoin saamiasi (turvallisuus)ohjeita.
  • Tee työsi huolellisesti.
  • Olet korvausvelvollinen, jos aiheutat vahingon tahallisesti.
  • Jos sairastut, ilmoita siitä välittömästi TET-paikan vastuuhenkilölle.
  • Jos TET-jaksossa on jotain ongelmia, ota välittömästi yhteys opoon.