Ammatinvalinta ja terveys

 

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyvät seikat eivät saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Eri linjoilla on kuitenkin terveydentilavaatimuksia ja -suosituksia sinne hakeutuville. Mikäli sinulla on jokin terveydellinen seikka, joka tulisi huomioida hakutilanteessa, tutustu Opintopolun terveydentilavaatimuksiin ja -suosituksiin:

https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/