Lukio-opinnot

Miksi lukioon?

Lukio tarjoaa laajan yleissivistyksen ja vankan pohjan jatko-opinnoille korkea-asteella. Pakollisten oppiaineiden lisäksi opiskelijalle on tarjolla laaja valikoima kursseja, joita voi valita oman mielenkiinnon ja harrastuneisuuden mukaan. Joissakin lukioissa voi lisäksi valita erilaisia painotteisuuksia opintoihinsa. Lukio kannattaa valita, jos

  • tähtää sellaisiin yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin, joihin tarvitaan laajaa tietämystä useista oppiaineista
  • peruskouluopiskelu ei ole ollut ”pakkopullaa”
  • haluaa tietää mahdollisimman monesta asiasta mahdollisimman laajasti
  • haluaa jatkoajan oman uravalinnan selkiyttämiseksi.