En tiedä, mitä tekisin isona

Peruskoulu takana, jatko-opinnot edessä. Mihin jatkaa? Päätös ei ole aina helppo. Valitako yleissivistävä lukiokoulutus vai ammatillinen koulutus? Vai suorittaako sekä lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto että ammatillinen tutkinto yhtä aikaa. Minne kykyni ja taipumukseni viittaavat? Vaihtoehtoja kannattaa pohtia tarkkaan. Koulu tukee sinua opinnoissasi ja erilaisia valintoja tehdessäsi järjestämällä oppilaanohjausta. Oppilaanohjaajalla on tietoa jatko-opintomahdollisuuksista. Hänen luokseen voit mennä keskustelemaan jatko-opintoihin liittyvistä asioista. Välivuotta sinun iässäsi ei kannata harkita.

Minne hakisin? On viisasta tutkiskella rauhassa koulutustarjonnan kirjoa saadakseen mahdollisimman laajan ja realistisen kuvan siitä, mitä eri koulutukset sisältävät, mihin ne valmistavat ja esimerkiksi millaisia vaatimuksia ne tutkintoa opiskelevalle asettavat (psyykkiset/fyysiset ominaisuudet ym.). Ota myös selvää alasta, jolle olet ajatellut suuntautuvasi! Millaisia työllistymisen näkymiä se tarjoaa? Millaisissa tehtävissä voit toimia valmistuttuasi? Kannattaa haastatella alalla työskenteleviä ihmisiä. Millaisia tarinoita heillä on kerrottavanaan, ja miten ne vastaavat kuvaasi kyseisen ammattialan eri puolista? Nykyisin - elinikäisen oppimisen aikakautenamme - mikään valinta ei varsinaisesti rajaa jatkomahdollisuuksiasi, ja voit tulevaisuudessa tehdä uusia valintoja! On kuitenkin selvää, että valinta tulisi kohdentua vain muutamaan vaihtoehtoon kerrallaan tavoitteen saavuttamisen helpottamiseksi. Olennaista on, että rohkenet rakentamaan juuri itsesi näköistä tulevaisuutta! Pysähdy kuulostelemaan ja unelmoimaan: "Miltä ammatillinen tulevaisuuteni näyttää, kun tavoitteeni on totta?"

Koulujen opinto-ohjaajien ja ammatinvalintapsykologin yhteystiedot löytyvät täältä.