Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinto sisältää:

  • ammatillisen perustutkinnon
  • ylioppilastutkinnon

Kaksoistutkinnon suorittaja opiskelee ammatillisessa koulutuksessa ja osallistuu ylioppilastutkintoon. Hän opiskelee lukiossa äidinkieltä sekä vähintään kolmea seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, reaali. Samat neljä ainetta kirjoitetaan myös ylioppilastutkinnossa. Lukion kurssit sisällytetään ammatilliseen tutkintotodistukseen. Ylioppilaskirjoitukset hyväksytysti suoritettuaan kaksoistutkinto-opiskelija saa ylioppilastodistuksen, mutta ei lukion päättötodistusta, koska kaikkia lukion kursseja ei ole suoritettu.

Kaksoistutkinnon suorittanut on jatko-opintokelpoinen ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin kuten pelkän ammatillisen perustutkinnon suorittanutkin. Kaksoistutkinto lisää opiskelijan valmiuksia jatko-opintoihin.

Kaksoistutkinnon suorittaminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja tarkkaa opintojen suunnittelua. Opinnot kestävät 3-4 vuotta. Varsinkin jos suorittaa ylioppilaskirjoituksissa enemmän kuin neljä ainetta, kannattaa opinnot jaksottaa neljälle vuodelle.