Mitä lukio-opintoihin kuuluu

Lukion oppimäärään sinun on suoritettava vähintään 75 kurssia. Yksi kurssi pitää sisällään noin 38 tuntia opiskelua. Kurssit jakautuvat pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin.

 

Pakolliset kurssit

  • kurssien sisällöt ovat samat kaikissa Suomen lukioissa
  • lyhyen matematiikan valinneilla on 47 ja pitkän matematiikan valinneilla 51 pakollista kurssia

 

Syventävät kurssit

  • myös näiden kurssien sisällöt ovat yhteneväiset kaikissa Suomen lukioissa
  • lukiolla voi olla myös omia koulukohtaisia syventäviä kursseja
  • jokaisen on opiskeltava syventäviä kursseja vähintään 10
  • opiskelija voi valita kurssit omien kiinnostusten mukaan

 

Soveltavat kurssit

  • nämä kurssit vaihtelevat lukioittain
  • usein oppiainerajat ylittäviä kursseja
  • muissa oppilaitoksissa suoritettavia kursseja
  • soveltavien kurssien suorittaminen on vapaaehtoista