Mitä ammatillisiin opintoihin kuuluu?

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp). Sen opiskeluun kuluu aikaa yleensä kolme vuotta, mutta aika voi vaihdella oman etenemistahdin, aiempien opintojen ja työkokemuksen mukaan. Ammatillinen perustutkinto rakentuu seuraavista osista:

- Ammatilliset tutkinnon osat (135 osp)

- Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

- Vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp)

- Tutkintoa yksilöllisesti laajentavat tutkinnon osat

Tarkempia tietoja ammatillisten perustutkintojen rakentumisesta löytyy Opetushallituksen sivuilta.